» Pradžia
» RENGINIAI Nauja!
» Anekdotai
» Gražūs žodžiai
» Linkėjimai
» Nustebink draugus!
» Prietarai
» Plotų nuoma
» Sms tekstai
» Tostai
» Vakarėlių kvietimai
» Vakarėlių temos
»
Vakarėlių žaidimai
» Kontaktai


Nemokama reklama
Skelbimai
Apkalbos.lt - skundai, gandai.
Nemokami žaidimai
Diplominiai
Verslo planai
Pasimatom.lt - sms pazintys
Kvepalų išparduotuvė
Aukcionai

Ekodiena.lt

Miestas: Kaunas
Žmonių sk:
max - 60


» Daugiau...Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
 
Vakarėlių žaidimai
(linksmi, judrūs, gamtoje, namuose, grupei)
Žinai puikų žaidimą? Pasidalink su visais...

Mazgas. Reikalinga kuo daugiau žaidėjų. Visi sustoja ratu ir susikabina rankomis (Vienas žaidėjas turi būti išsiųstas už durų). tada visi esantys rate nepaleisdami rankų turi susipinti, galima lipti per kitų rankas, apsisukti, tik labai svarbu jokiu budu nepaleisti rankų. Tada pakviečiamas žaidėjas ir liepiama išpainioti mazgą. [Viktorija]
******
Visi žaidėjai turi parašyti kokį nors įžymų asmenį ar draugą, kurį visi žino, ir nerodant kitiems, siūsti į kairę pusę. Žaidėjai negali žiūrėti į lapelį, kūrį jie gavo. Tada reikia jį užsiklijuoti ant kaktos ir klausti klausimų. Klausimus reikia klausti iki tol, kol atspės, kas yra parašyta ant lapelio.(Pvz. Primas asmuo gavo King Kong'a. A.1 - Ar aš Amerikietis? A.2 - Na gimei kitur, bet buvai Amerikoje). [Brooklynn]
******
Žaidime turi būti bent 2 dalyviai, kuo daugiau tuo linksmiau. Reikės balionų, tada į tuos balionus sudedami lapeliai (kiekvienam balionui po vieną lapelį) su užduotimis pvz;(padainuoti,pašokti,pasakyti eilėraštį ir pan.). Išrenkami du vaikai, kurie bus komisija. Laimi tas žaidėjas, kuris geriausiai, gražiausiai įveikia užduotį, kuri buvo užrašyta ant lapelio balionėly, tas ir laimi. [vilte]
******
Visi draugai sustoja ratu, ir kiekvienas iš eilės sako :"Aš". Jei kas pasakęs "Aš" prasijuokia, tam turi dalyviai sugalvoti pravardę ir vėl taip eina ratu, o kai ateina eile sakyti tam žmogui „Aš“, jis jau turi sakyti "Aš" ir draugų sugalvotą pravardę pavyzdžiui: "Aš kvailys" ir jei vėl kas prasijuokia, vėl toliau eina tas pats... O jei prasijuokia žmogus, kuris jau turi pravardę, jam turi sugalvoti dar vieną pravardę pavyzdžiui: "Aš kvailys ir asilas" ir taip tęsiasi žaidimas. [Simona]
******
Stovi mergina ir vaikinas sustoja į meilės statulą ir iš kito kambario pakviečiamas žaidėjas. Vedantysis jam sako:"Ši meilės statula nemeniška, padaryk ją gražią". Tada žaidėjas sustato kaip tik nori pagal kamasutros pozas ir vedantysis sako jei mergina: "Jeigu manai, kad tai meniška - pakeisk tos merginos vietą", jei vaikinas, pasikeičia vaikinai ir taip žaidžiama visada. (Žiūrovai turės daug juoko).
******
Dalyvavimas būtinas bent dvejom porom. Kiekvienai porai duodama viena stiklinė su brendžiu/alumi/vynu (ar bet kuriuo kitu gėrimu) ir vienas mažas šaukštelis. Vaikinai turi paimti merginas ant rankų, o jos turi šaukšteliais kuo greičiau sugirdyti gėrimą vaikinams. Laimi pora, kuri greičiausiai įvykdo užduotį.
******
Reikalingos priemonės: balionai ir virvelės. Mažiausias žaidėjų skaičius yra du svečiai (kuo daugiau žaidėjų tuo linksmiau). Dalyviai suskirstomi į dvi grupes. Kiekvienam jų pririšami balionai prie kulkšnies. Po žodžio "Pirmyn" komanda stengiasi susprogdinti kitos komandos balionus. Kai žaidėjo balionas susprogsta, jis turi pasitraukti iš žaidimo. Komanda, kuriai liko paskutinis balionas, laimi.
******
Rekomenduojamas dalyvių skaičius yra apie 10 žmonių. Įsipilama gėrimo į taureles. Tada kiekvienas asmuo turi po savo advokatą, jam iš dešinės. Kai bet kuris svečias pasako kito vardą, ji turi apginti jo advokatas. Pvz. Dabar geria Jonas. Jonui iš dešinės žmogus sako, ne, Jonas negeria, o geria pvz., Juozas. Tuomet Juozą gina jo advokatas iš dešinės. Žaidžiama kol kas nors susipainioja ką ir kada reikia ginti. Tada susipainiojusiajam reikia išgerti.
******

Visiems žaidėjams išdalijami lapukai. Ant vieno iš jų užrašyta „mirkčiukas“. Visi susėda ratu, žvalgosi į kiekvienų akis, o mirkčiukas turi nepastebimai pamirksėti viena akim tam, kuris į jį pasižiūri. Tada „nušautasis akimi“ turi sakyti „iškritau“. Jei mirktelėjimą pastebi pašalinis asmuo, ne tas, kuriam mirktelėjo, mirkčiukas išaiškinamas viešai ir žaidimas baigiasi. Jei niekas mirkčiuko nepastebi, žaidžiama tol, kol pastebi...
******
Ant vienų lapelių surašomi žaidėjų vardai, pvz.: Julija, Martynas. Ant kitų lapelių surašomi kūno vietų pavadinimus pvz.: burna, koja. Ant trečių lapelių surašomi veiksmažodžiai, pvz.: paglostyti, pačiulpti.Jie sulankstomi ir sudedami tris
skirtingus indus. Tada vienas žaidėjas traukia po lapelį iš visų indų ir sudaromas sakinys, ką reikia padaryti, pvz.: Lukas, ausis, palaižyti (Palaižyti Lukui ausį).
******
Šiam žaidimui reikia bent trijų žaidėjų ir trijų alaus ar vyno bokalų. Žaidėjai gurkštelėję gėrimo turi padainuoti dainą jo nenurydami. Laimi tas, kuris padainuoja gražiausiai ar aiškiausiai. Laimėtoją išrenka publika.
******
Žaidimo vedėjas pakviečia dvi poras (kiekvienoje poroje - vyras ir moteris): "Dabar jūs turėsite kuo greičiau sukurti bankų tinklą, į kiekvieną banką padėdami po vieną kupiūrą. Įneškite pradinius indėlius! (Poroms išduodami pinigai-fantai). Bankai - tai jūsų kišenės, atvartai, įvairiausios slaptos vietos. „Pasistenkite kuo greičiau sutvarkyti savo indėlius ir atidaryti kuo daugiau bankų". Duodama komanda pradėti žaidimą. Vedėjas poroms gali padėti atlikti užduotį. Po 1 min.vedėjas susumuoja rezultatus: "Kiek kupiūrų jums liko? O jums? Nuostabu! Visi pinigai investuoti! Šaunuoliai! Dabar paprašysiu moterų susikeisti poromis ir kuo greičiau nuimti iš sąskaitų visas sumas. Atidarykite bankus, paimkite pinigus!" Skambant muzikai moterys ieško pas kitą partnerį paslėptų pinigų.
******
Reikalingos priemonės: kėdė ir alaus kamšteliai. Užrišamos akys vakarėlio dalyviui, o ant kėdės sudedami alaus kamšteliai aštriais galais (jų skaičius priklauso nuo jūsų pačių) ir pasodinamas tas žaidėjas ant kėdės. Jo užduotis, trindamasis suskaičiuoti kiek kamštelių yra ant kėdės.
******
Žaidimas padės išjudinti svečius ir tuo pačiu išgerti. Reikalingos priemonės (priklauso nuo to, kiek bus komandų): butelių vienodai pripiltų (geriausias jų turinys būtų gėrimas su laipsniais), trumpikių (arba kokio nors kito apdaro) ir kėdžių. Suskirstomi dalyviai į grupes (po lygiai žmonių). Buteliai ant kėdžių, o dalyviai išsirikiuoja eilute už jų. Pirmiesiems žaidėjams duodamos trumpikės. Prasidėjus rungtynėms, jis turi užsimauti trumpikes, išgerti iš butelio ir nubėgti (apibėgti) iki taško A ir grįžti iki kito stovinčio žaidėjo ir nusimovęs trumpikes perduoti jam jas ir jis kartoja viską iš naujo. Paskutinysis dalyvis turi užbaigti butelį, kad jis būtų tuščias ir ne ankščiau (visi žaidėjai turi paragauti gėrimo). Laimi komanda, kuri pirma greičiausiai atlieką užduotį.
******
Šis žaidimas vyksta su kortom. Tikslas - smagiai su draugais išgerti. Reikės 24 kortų (nuo devynakės iki tūzo). Sumaišomos kortos ir traukiamos nuo viršaus, kiekvienas dalyvis turi traukti po vieną korta. Jeigu dalyvis ištraukia devynakę – išgeria pats, dešimkę - geria tas kuris yra po dešinę, bortuką - parenka kokį žmogų, kuris turės išgerti, damą - sugalvoja temą ir ratu turi sakyti atsakymus (pvz: automobilių markės: audi, opel ir t.t.), kuris nebeturi ką pasakyti turi išgerti, karalių - iš karto visi sustingsta, o kuris pirmas pajuda - išgeria, tūzą - visi geria.
******
Žaidimas skirtas susipažindinti vakarėlio dalyvius. Susėdę už stalo (ar bet kurioje kitoje vietoje) vienas dalyvis atsistoja, pasako savo vardą, sugalvoja ir ištaria, pavyzdžiui, gyvūno pavadinimą iš savo vardo pirmos raidės (pvz: Paulius=panda) ir tada išgeria. Tada kitas dalyvis sėdintis šalia atsistoja ir turi išvardinti prieš jį buvusių žmonių vardus ir jų sugalvotus gyvūnus, po to pasako savo vardą ir, pavyzdžiui, gyvūną iš savo pirmos raidės ir taip tęsias kol prisistato paskutinysis vakarėlio dalyvis.(Galima galvoti iš pirmųjų raidžių ne tik gyvūnus, galima ir, pavyzdžiui, augalus, profesijas ir t.t.).
******
Svečiai sustoja arba susėda ratu. Skambant muzikai jie pradeda siųsti vienas kitam pilną stikliuką (kokio nors gėrimo, su laipsniais ar be jų). Žaidimo vedėjui sustabdžius muziką, svečias, pas kurį atsidūrė stikliukas, turi jį išgerti ir išeiti iš rato. Tol yra siunčiamas stikliukas kol liks tik vienas žmogus, laimėtojas.
******
Pirmiausia reikia turėti siūlą su adatą. Tada svečiai sustoja ratu. Vedėja turi su siūlu ir adata, tuo pačiu sujungiant svečius perduriant jų drabužius adata. Svečiai turi nusirengti tuos drabužius kuriuos pervėrė vedėjas siūlu ir paduoti jam. Tada svečiai išsipirkinėja savo drabužius. Šita žaidimą galima žaisti grupėmis pavyzdžiui moterys daro vyrams arba atvirkščiai.
******
Svečiai sustoja ratu. Duodama korta, ją turi siųsti lūpomis savo kaimynui. Kuriam svečiui nukrenta korta, tam galvojama bausmė (pvz. išgerti stikliuką).
******
Žaidėjai pasidalija į dvi komandas (paeiliui vyras ir moteris) ir sustoja vieni priešais kitus. Pirmieji komandų nariai kamuolį laiko po smakru. Žaidimo sąlyga – perduoti vienas kitam kamuolį, tačiau liesti rankomis jo negalima. Svarbiausia, kad kamuolys nenukristų. Vienas kitą žaidėjai gali liesti.
******
Partneriai (vyras ir moteris) atsistoja vienas priešais kitą. Tarp jų pilvų – kamuolys. Užduotis – sukamaisiais judesiais nuridenti kamuolį iki žaidėjo, kuris yra mažesnis, smakro.
******
Vakarėlyje dalyvaujantiems žaidėjams užrišamos akys. Vėliau žaidimo vedėjas ant vakarėlio svečių drabužių prisega daugybę skalbinių segtukų. Po vedėjo duoto signalo kiekviena pora turi nuimti nuo savo partnerio segtukus. Laimi žaidėjų pora greičiausiai nuo vienas kito nuėmusi segtukus.
******
Kai vakarėlis būna pačiame įkarštyje, vyrams galima pasiūlyti patikrinti savo girtumo laipsnį. Jiems paduodami flomasteriai, o už jų ant sienos – ant balto popieriaus nupiešta laipsnių skalė – 20, 30, 40 ir daugiau. Žaidėjų užduotis – pasilenkus pro kojas tiesti ranką prie „spiritometro“ ir pažymėti skalėje laipsnius. Savaime suprantama, kad kiekvienas nori būti kuo blaivesnis, todėl skalę reikia nubrėžti taip, kad mažesnį laipsnių skaičių reikėtų pasiekti kuo sunkiau, t.y vyras turėtų kuo aukščiau pakelti ranką
******
Svečiai išsiskirsto poromis. Užduotis kiekvienai porai – be rankų išvynioti ir suvalgyti saldainį, kurį paduos žaidimo vedėjas. Laimi pirmoji pora, greičiausiai išvyniojusi iš popieriuko saldainį.
******
Žaidėjai (paeiliui vyrai ir moterys) sustoja į vieną eilę. Pirmasis žaidėjas laiko kortą. Užduotis – žaidėjai turi perduoti vienas kitam kortą. Tačiau po kiekvieno perdavimo žaidimo vadėjas nuplėšia kortos kampelį. Žaidėjams darosi vis sunkiau vien tik perduoti kortą.
******
Žaidime dalyvauja kelios poros. Kiekviena pora gauna po du stalo teniso kamuoliukus. Vyrai šiuos kamuoliukus turi perridenti iš dešinės moters rankovės į kairę, moterys – iš dešinės vyrų kelnių klešnės į kairę.
******
Vyrams užrišamos akys ir pasiūloma padaryti kuo daugiau atsispaudimų nuo grindų. Žaidimo dalyviams išmėginus savo jėgas, vedėjas pastebi, kad grindys nelabai švarios, ir pasiūlo pasitiesti popieriaus (žaidėjų akys tebėra užrištos) – apmušalų juostas, ant kurių nupiešti natūralaus dydžio nuogų moterų atvaizdų. Po kurio laiko vedėjas nuriša žaidėjams akis ir paprašo tęsti „mankštą“. Svečiai skaičiuoja atsispaudimus, skatina nepasiduoti, negaili patarimų, komentarų.
******
Visi svečiai sėdi prie stalo ir ratu siunčia taurę. Kiekvienas įpila į ją kokio nors gėrimo. Paskutinis, kuris perpildo taurę, ir gėrimas ima bėgti per kraštus, turi pasakyti tostą ir išgerti.
******
Ant grindų išvyniojamas apmušalų ritinys. Moterims pasiūloma nesušlapus kojų (plačiai išsiskėtus) pereiti išilgai „upelio“. Pirmą kartą pamėginama. Tada užrišamos akys ir vėl pasiūloma pereiti „upelį“. Kitos žaidimo dalyvės neturi matyti, kaip keliauja pirmoji žaidėja. Perėjusi „upelį“ užrištomis akimis moteris pamato, kad „upelyje“ aukštielninkas gulėjo vyras (vyriškis ant apmušalų paguldomas tik tada, kai moteris jau atlikusi užduotį, tačiau akių raištis dar nenuimtas). Moteris labai sutrinka. Pakviečiama kita dalyvė, ir viskas kartojama iš naujo.
******
Šis žaidimas žaidžiamas poromis – mergina ir vaikinas. Mergina paima nosinaitę ir suima visus jos kampus. Tada pasiūlo vaikinui paimti kurį nors kampą, pati kita ranka irgi paima vieną. Kiekvienas traukia į savo save nosinaitę už paimto kampo. Jeigu nosinaitė susilenkia trikampiu – vadinasi, vaikinas myli merginą ir turi ją pabučiuoti. Jeigu nosinaitė taisyklingu kampu nesusilenkia – vadinasi, vaikinas nemyli, ir mergina tęsia žaidimą su kitu.
******
Žaidimo vedėjas pakviečia du vyrus ir dvi moteris. Kaip geriau sudaryti žaidėjų poras – kad poroje būtų tos pačios ar priešingos lyties atstovai – spręsti jums. Dviem žaidimo dalyviams užrišamos akys. Rodydamas į bet kurį žaidėją, vedėjas klausinėja: „sakykite, kur bučiuosime? Čia ?“ ir parodo, pavyzdžiui, į skruostą (galima į ausį, lūpas, kojas, rankas ir t.t). žaidimo vedėjas klausinėja tol, kol žaidėjas užrištomis akimis pasako: „Taip“. Tada vedėjas klausia: „O kiek kartų? Tiek?“ Ir pirštais parodo – kiek kartų, nuolat keisdamas derinį, kol žaidėjas pasako: „Taip“. Tada nurišamos akys, ir žaidėjui tenka padaryti tai, su kuo jis sutiko – pavyzdžiui, moters ranka pabučiuoti tris kartus.
******
Pakviečiami du žaidėjai – vyras ir moteris. Vyrui paaiškinamos taisyklės: „Moteris atsisės ant šios sofos ir įsidės burnon saldainį, o jūsų tikslas – užrištomis akimis surasti tą saldainį nesinaudojant rankomis ir paimti jį taip pat burna“. Ši situacija juokinga todėl, kad vyrui užrišus akis ant sofos vietoj žadėtosios moters pasodinamas vyras.
******
Žaidimo vedėjas prašo visų svečių, sėdinčių prie stalo, žiūrint į kaimyną iš dešinės nurodyti, kas jiems patinka ir kas nepatinka, pavyzdžiui: "Man patinka kaimyno ausis, o nepatinka alkūnė". Visiems nurodžius, ko buvo klausta, vedėjas paprašo pabučiuoti tai, kas patinka, ir įkąsti ton vieton, kuri nepatinka. Smagaus juoko valandėlė garantuota.
******
Vyras užsimerkęs turi nustatyti, kuri moteris prieš jį, liesdamas tik jos kelius.
******
Užsimovus storas pirštines reikia liečiant žmogų pasakyti, kas jis. Vaikinai turi atspėti merginas, merginos - vaikinus. Liesti galima bet kur.
******
Sudaromos dvi komandos: viena - vyrų, kita - moterų. Davus ženklą, kiekvienos komandos žaidėjai pradeda nusirenginėti ir dėti drabužius palei liniją. Kiekviena komanda turi savo liniją. Laimi komanda, kurios drabužių linija ilgiausia.

 
Taisyklės| Reklama | Kontaktai
© 2008 - 2011